Mitkä tarkastukset tulisi tehdä asuntoa ostaessa?

Asunnon ostaminen on yleensä jännittävä paikka niin ensikertalaiselle, kuin useamminkin asuntoja ostaneelle. Jännitys koostuu monesta eri asiasta ja sitä voi lievittää muun muassa ottamalla huolellisesti selvää tulevasta asunnosta ja kaikkiin siihen liittyvistä asioista. Millaiset asiat asunnon ostajaa sitten mietityttää ja miten mietityttäviä asioista kannattaa lähteä selvittämään.

Asunnon kunto

Yksi tärkeimmistä asioista asuntoa ostettaessa on asunnon kunto. Asuntoon kannattaa tutustua huolella ja asunnon tarkastukseen on mahdollista saada myös ulkopuolista apua. Asuntoihin on mahdollista tehdä eri tasoisia kuntotarkastuksia ja erittäin yleinen tarkastus asuntoa ostaessa on kosteusmittaus, joka on suuntaa antava varmistus sille, että ostettavassa asunnossa ei ole kosteutta. 

Kosteusmittaukset

Kosteusmittauksia on erilaisia. Kosteuden pintamittauksessa mitataan kosteus pelkästään rakennusmateriaalien päältä. Tämä ei anna täyttä varmuutta siitä, että ostettavassa asunnossa ei olisi kosteutta, koska pinnasta mitattavalla mittarilla ei pystytä mittaamaan syvemmällä rakenteissa olevaa kosteutta. Se on kuitenkin helpoin keino selvittää mahdollinen kosteusvaurio, koska jos kosteus on pinnassa eli esimerkiksi kylpyhuoneen laattojen alla, näkyy se pinnalta kosteutta mittaavalla mittarilla. Muita keinoja kosteusmittauksiin ovat esimerkiksi poraamalla tehtävät kosteusmittaukset. Tämä on huomattavasti luotettavampi mittaus kosteuden selvittämiseen, kuin esimerkiksi pintakosteuden mittaaminen. Poraamalla tehtävään kosteusmittaukseen sisältyy tosin haittojakin ja siitä syystä sitä ei käytetäkään ensisijaisena keinona kosteuden kartoittamisessa asuntoa ostaessa. Mitä nämä haittavaikutukset sitten ovat? No ne ovat nimenomaan mittauksesta aiheutuvia. Jos asuntoon ei ole tarkoitus tehdä remonttia esimerkiksi kylpyhuoneeseen, ei poraamalla tehty kosteusmittaus välttämättä ole paras mahdollinen keino tutkia ja määritellä kylpyhuoneen mahdollista kosteutta, vaan on järkevämpää käyttää pinnalta mitattavan kosteuden mittaria. Poraamisen negatiivinen puoli on siinä, että poratessa porataan kirjaimellisesti läpi kaikista materiaaleista, siis myös kosteuseristeitä. Tämä taas pakottaa purkamaan koko kostean tilan, jonka jälkeen porauskohdat täytyy täyttää ja koko kosteuseriste on tehtävä täysin uudelleen. Tässä mittaustavassa on toki puolensa, koska jos ostettavassa kodissa on kosteutta, on se hyvä löytää ja mielellään tietenkin jo ennen uuden asunnon ostoa! 

Kuntotarkastus

Old country house

Jos uusi, ostettava asunto on omakotitalo, on ehdottoman järkevää tehdä ostettavaan taloon mahdollisimman kattava kuntokartoitus. Kuntotarkastuksessa rakennusalan ammattilainen tutkiin talon huolella perustuksista kattorakenteisiin. Näin saadaan selville osa mahdollisista piilevistä vioista ja mahdollisesti myös vinkit, joiden avulla uuden, ostettavan omakotitalon kuntoa on hyvä seurata myös tulevaisuudessa. Näin vältetään ainakin osa virheistä ja vioista, joita taloon saattaa tulevaisuudessa tulla. Kuntokartoitus tehdään taloon niin, että pintoja ei yleensä revitä auki, vaan kaikki tutkitaan silmämääräisesti. Näin ei saada välttämättä kiinni rakenteiden sisällä olevia ongelmia, vaan ne tulevat ilmi omakotitalon ostajalle vasta ajan kuluessa. Ei ole kuitenkaan perusteltua repiä koko ostettavaa taloa aukikaan. Tähän on siis hyvä löytää kultainen keskitie. 

Home

Home on katastrofi ilmetessään talossa, kuin talossa. Luonnollisesti myös asunto-osakkeessa. Hometta ilmenee takuuvarmasti jossain vaiheessa asunnossa, jossa on kosteutta. Pahimmassa tapauksessa kosteus nousee myös talon seiniin ja aiheuttaa pidemmällä aikavälillä laajan homeesta johtuvan ongelman. Lähes jokainen on varmasti kuullut kauhutarinoista taloista, jotka on jouduttu purkaamaan, koska kosteus on muuttunut talossa ajan saatossa homeeksi ja sairastuttanut koko talon. Jos olet ostamassa uutta asuntoa niin, että ostat koko talon, kannattaa harkita homekoiran käyttämistä ostettavassa talossa. Näin homeen etsintään erikoistunut koira voi löytää homeen ilman, että rakenteita täytyy purkaa. Mahdollisimman aikaisessa vaiheessa löytynyt home saattaa vielä olla poistettavissa ilman koko talon purkamista.

Asunto-osakkeen ostaminen

Osakehuoneiston ostajalle pätee pitkälti samat vinkit, kuin omakotitalon ostajalle. Osakehuoneiston omistajan on kuitenkin lisäksi tärkeää tutustua koko ostettavan talon kuntoon siitäkin huolimatta, että on ostamassa vain yhtä huoneistoa talosta. Erilaiset remontit tai huonosti hoidettu taloyhtiö ovat todellisia vaaran paikkoja uuden asunnon ostajalle. 

Materiaalit

Luonnollisesti ostettavan asunnon materiaaleihin kannattaa kiinnittää huomiota. Vinyylilankku lattiamateriaalina on erimerkiksi huomattavasti arvokkaampi, kuin muovimatto. Laadukkaiden materiaalien käyttäminen ostettavassa asunnossa takaa yleensä pitkäaikaisen kestävyyden ostettavan asunnon kalustukseen ja pintojen kestävyyteen.

Lisäksi kannattaa tutkia alueen kaavaa. Haluat varmaankin saada selville ennen uuden asunnon ostamista, jos ostamasi asunnon läheisyyteen aletaan tulevaisuudessa rakentaa kauppakeskusta tai valtavaa kerrostaloaluetta..